Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Waarover betaal ik btw?

De belasting toegevoegde waarde (BTW) betaal je over de gehele energienota, dus over de leveringskosten, energiebelasting, Opslag Duurzame Energie en over de netbeheerkosten. Btw bedraagt voor energie 21% van alle kosten.