Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

De verzekeraar mag je dekking niet zomaar weigeren

Afgewezen

Als je ooit schade hebt gehad die je wilt verhalen bij de verzekering, dan weet je dat er een bepaalde onzekerheid is of je verzekeraar het bedrag wél of niet uitkeert. Vaak zijn de besluiten van verzekeraars goed onderbouwd, maar heel af en toe wordt de dekking ook onterecht niet uitgekeerd. Wat zijn eigenlijk de voorwaarden voor een verzekeraar om dan wel of niet uit te keren?

Het kan zijn dat de verzekeraar weigert uit te keren zonder duidelijke motivering of dekkingsstandpunt, of de verzekeraar beroept zich eerst op de ene afwijzingsgrond en vervolgens (als deze geen stand blijkt te houden) op de andere.

Als een verzekeraar zonder duidelijke reden aangeeft de schade niet te dekken, zorgt dat voor veel frustratie. Je weet dan niet waar je aan toe bent en wat je kunt verwachten. Verzekeraars mogen volgens de officiële protocollen niet zonder reden een schadeclaim afwijzen. De verzekeraars zijn namelijk verplicht om onderzoek te doen of de claim voorzien is van voldoende bewijs. Aan de hand van het bewijs wordt er een inschatting gemaakt of het aannemelijk is of de verzekerde gebeurtenis ook daadwerkelijk gebeurt is.

Volgens de Gedragscode Claimbehandeling 2020 zijn verzekeraars dan ook ten alle tijden verplicht om een onderbouwde motivering te geven van de beslissing. Als verzekerde mag je dan ook altijd om een uitleg van de verzekeraar vragen als je aanvraag wordt afgekeurd. Het schenden van de regels door de verzekeraar leidt niet automatisch tot het dekken van jouw kosten. Als de verzekeraar alsnog aan kan tonen dat deze jouw belangen mee heeft gewogen en duidelijk onderzoek heeft gedaan naar de verzekerde gebeurtenis, dan blijft het besluit van de verzekeraar staan.

Ook als de verzekeraar constant de reden van afwijzing wisselt moet de verzekeraar duidelijk aan kunnen tonen dat er onderzoek is gedaan. Daarnaast heeft de hogere raad, waaraan verzekeraars zich moeten verantwoorden, besloten dat er niet zonder duidelijke reden gewisseld mag worden van afwijzingsreden. Wisselen van reden zorgt er al gauw voor dat verzekeraars toch de schade moeten dekken. Al met al is het dus bijna onmogelijk voor een verzekeraar om zonder goede reden je schade niet te dekken.