Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Welke personen zijn verzekerd bij de gezinsdekking?

Dan zijn dezelfde personen verzekerd als bij de alleenstaandendekking (verzekerde, logés en huispersoneel), plus: 

  • de echtgeno(o)t(e)/ geregistreerde partner;
  • de met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen, alsmede
  • hun minderjarige kinderen;
  • hun meerderjarige, ongehuwde kinderen, inwonend of voor studie uitwonend;
  • inwonende grootouders of schoonouders en andere bloed- en aanverwanten.