Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Gezinsdekking

De dekking bij een aansprakelijkheidsverzekering, waarbij de onderstaande personen verzekerd zijn:

  • de verzekeringnemer;
  • logés;
  • huispersoneel;
  • echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner;
  • de met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen, alsmede
  • hun minderjarige kinderen;
  • hun meerderjarige, ongehuwde kinderen, inwonend of voor studie uitwonend.
  • inwonende grootouders of schoonouders en andere bloed- en aanverwanten.