Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Basiszorgverzekering 2019


De overheid kijkt elk jaar naar de inhoud van de basiszorgverzekering. De afgelopen jaren is er geen zorg verwijderd uit het basispakket, maar zijn er juist extra behandelingen toegevoegd. Ook dit jaar is dit weer het geval en hebben wij voor je uitgezocht welke zorg er in 2019 valt onder de basiszorgverzekering. Op de volgende zorg heb je recht vanuit de basisverzekering:

Zorg basiszorgverzekering 2019

 • Huisarts bezoek; 
 • Ziekenhuisverblijf;
 • Ziekenhuisvervoer;
 • Kraamzorg en verloskundige hulp;
 • Bezoek aan de sportarts met verwijsbrief van huisarts;
 • Verzorging en verpleging aan huis;
 • Gehandicaptenzorg voor slechthorende, slechtziende en doven; 
 • Behandeling door medische specialisten;
 • Tijdelijke herstelgerichte zorg in een verpleegtehuis na een ziekenhuisopname; 
 • Basis GGZ, eerstelijnspsycholoog en internet behandeltraject;
 • De eerste 3 jaar verblijf in een GGZ-instelling;
 • Spoedeisende hulp over de hele wereld;
 • Geneesmiddelen volgens de bestaande vergoedingslimieten;
 • Tandartskosten voor verzekerden t/m 17 jaar; 
 • Fluoridebehandelingen tot 6 jaar bij blijvende tanden en kiezen;
 • Therapieën zoals fysiotherapie en logopedie t/m 17 jaar;
 • Therapieën bij chronische ziekte vanaf de 21e behandeling;
 • Open ruggetje operatie in Leuven (België) wanneer sprake van toestemming NUMC; 
 • Behandeling door huisarts voor licht psychische aandoeningen t/m 17 jaar; 
 • Medicijnen tegen psychische aandoeningen t/m 17 jaar die niet in een instelling zitten; 
 • Hoortoestellen t/m 17 jaar 100% vergoeding, ouder dan 18 jaar geldt eigen bijdrage; 
 • TIL Behandeling voor mensen met melanoom; 
 • Besnijdenis, als deze medisch nodig is;
 • Specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg inclusief psychiater; 
 • Hulpmiddelen voor revalidatie, verpleging, behandeling, verzorging of beperking;
 • Bekkenfysiotherapie t/m de 9e behandeling;
 • Ergotherapie en logopedie;
 • 3 uur dieetadvies;
 • 3 Ivf-behandelingen;
 • Stoppen-met-roken programma;
 • Bovenooglidcorrecte bij slap of verlamd bovenooglid waardoor zicht beperkt; 
 • Plaatsing van borstprothese bij (trans)vrouwen die geen borstgroei hebben; 
 • Implantaat voor jongeren t/m 22 jaar die tanden missen door ongeluk of afwijking; 
 • Vergoeding van maximaal 37 behandelingen fysiotherapie bij etalagebenen;
 • 12 behandelingen oefentherapie bij artrose aan heup- en kniegewichten;
 • Zittend ziekenvervoer bij immuuntherapie (voor oncologiepatiënten); 
 • Verzorging kinderen t/m 17 jaar die nodig is als gevolg van geneeskundige zorg. 
 • Eerstelijnsverblijf na ziekenhuisopname. 

Daarnaast zijn er elk jaar wijzigingen en/of toevoegingen aan de basiszorg. Dit zijn meestal behandelingen die worden toegevoegd aan de basiszorgverzekering. Dit wordt bepaald door de overheid op Prinsjesdag en moet door alle zorgverzekeraars worden toegevoegd aan de basiszorgverzekering. 

Wijzigingen en/of toevoegingen aan de basiszorg

 • Oefentherapie bij COPD wordt vanaf de eerste sessie vergoed;
 • Ruimere vergoeding voor zittend ziekenvervoer bij noodzakelijk onderzoek;
 • Hulp bij ernstig overgewicht: Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI);
 • Paracetamol 1.000 mg, mineralen en voedingssupplementen worden niet meer vergoed;
 • Eigen bijdrage medicijnen maximaal € 250,- per verzekerde, per jaar.

Acceptatieplicht van zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen voor een basiszorgverzekering te accepteren. Ook mag er geen hogere premie gevraagd worden aan zieken of ouderen voor de basiszorgverzekering. Wel mag de zorgverzekeraar voor de aanvullende verzekeringen andere premies vragen aan ouderen dan aan jongeren. Ook worden er in een aantal gevallen gezondheidsvragen gesteld, voordat er een eventuele acceptatie voor de aanvullende verzekering volgt.

Ga terug naar zorgverzekering homepage
Ga terug naar de Consumind Finance homepage