Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Basiszorgverzekering 2017

Elk jaar kijkt de overheid naar de inhoud van de basiszorgverzekering. Net als vorig jaar is er besloten om geen zorg uit het basispakket te halen en er zorg en behandelingen aan toe te voegen. Wij hebben voor je uitgezocht welke zorg er in 2017 valt onder de basiszorgverzekering.

De zorg die onder de basiszorgverzekering 2017 valt:

 • Huisarts;
 • Bezoek aan de sportarts, mits er een verwijsbrief van de huisarts is;
 • Verzorging en verpleging welke thuis plaatsvindt, zoals wijkverpleging;
 • Gehandicaptenzorg voor slechthorende, slechtzienden en doven;
 • Behandeling in het ziekenhuis door medische specialisten;
 • Verblijf in het ziekenhuis;
 • Tijdelijke herstelgerichte zorg in een verpleeghuis na een ziekenhuisopname, geriatrische revalidatiezorg genoemd. De zorg hoeft niet direct aan te sluiten na de ziekenhuisopname. De voorwaarde geldt dat aantoonbaar is dat de patiënt revalidatie nodig heeft en dat dit binnen een week, na het vertrek uit het ziekenhuis, start. Voor bepaalde patiënten is er revalidatiezorg mogelijk zonder ziekenhuisopname, bij een acute aandoening. Dit moet wel blijken uit een geriatrisch onderzoek in het ziekenhuis;
 • Basis GGZ, inclusief de eerstelijnspsycholoog en internet behandeltraject, de eerste 3 jaar verblijf in een GGZ-instelling;
 • Spoedeisende hulp over de hele wereld (let op, maximaal het Nederlandse tarief voor de behandeling wordt betaald);
 • Ziekenhuisvervoer;
 • Kraamzorg en verloskundige hulp;
 • Geneesmiddelen: medicijnen volgens de bestaande vergoedingslimieten;
 • Tandartskosten voor verzekerden t/m 17 jaar;
 • Fluoridebehandeling voor kinderen onder de 6 jaar, die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen;
 • Therapieën: (beperkte) fysiotherapie, logopedie, ergotherapie etc. voor verzekerden t/m 17 jaar of bij chronische ziekte (vanaf de 21e behandeling);
 • Operatie in Leuven (België) van een open ruggetje bij een foetus, als er toestemming is van een Nederlands Universitaire Medische Centrum;
 • De behandeling die door de huisarts/ praktijkondersteuner wordt uitgevoerd voor licht psychische klachten bij kinderen t/m 17 jaar. Medicijnen tegen psychische aandoeningen bij jongeren die niet in een instelling zitten worden ook vergoed;
 • Hoortoestellen voor kinderen t/m 17 jaar worden geheel vergoed, voor mensen ouder dan 18 geldt wel een eigen bijdrage;
 • De behandeling Huidkanker tumor infiltrerende lymfocyten (TIL), bestemd voor mensen met een uitgezaaide melanoom dat is veroorzaakt door een ernstige vorm van huidkanker;
 • Specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ), inclusief behandelingen door een psychiater;
 • Hulpmiddelen voor revalidatie, verpleging, behandeling, verzorging of een specifieke beperking (dus niet rollators en andere eenvoudige hulpmiddelen);
 • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling;
 • Ergotherapie en logopedie;
 • Maximaal 3 behandeluren dieetadvies;
 • 3 ivf- behandelingen;
 • Stoppen-met-rokenprogramma;
 • Bovenooglidcorrectie, als je door een slap of verlamd bovenooglid geen of nauwelijks zicht hebt;
 • Besnijdenis, wanneer deze medisch noodzakelijk is;
 • Plaatsing van borstprothese bij (trans)vrouwen die geen borstgroei hebben;
 • Implantaat voor jongeren t/m 22 jaar, die blijvend hoek- en snijtanden missen, onder de voorwaarden dat ze de tanden missen door een ongeluk of afwijking;
 • Vergoeding van maximaal 37 behandelingen van fysio- of oefentherapie voor mensen met etalagebenen. Met etalagebenen ervaar je pijn vanwege vernauwde bloedvaten in de benen.
 • Eerstelijnsverblijf, dit is zorg en opvang als je bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname tijdelijk niet thuis kan wonen.

NIPT-test wordt gedeeltelijk vergoed

Met de NIPT-test wordt er gekeken of je ongeboren kindje het syndroom van Down, Edwards en Patau heeft. Het is vanaf april 2017 voor iedere zwangere vrouw mogelijk om een NIPT-test af te nemen. De test wordt gedeeltelijk vergoed door een subsidieregeling, er geldt een eigen bijdrage van €175,-.

Eigen bijdrage bij kunstgebit

Heb je een kunstgebit voor je onderkaak? Dan betaal je in 2017 een eigen bijdrage van 10% voor de kosten hiervoor. Voor de bovenkaak geldt 8% van de kosten als eigen bijdrage. Moet je kunstgebit gerepareerd worden? Dan betaal je in 2017 hier een eigen bijdrage van 10% van de kosten voor.

Voorwaardelijk toegelaten behandelingen

De onderstaande zorg zijn voorwaardelijk toegelaten in het basispakket. Voorwaardelijk toegelaten zorg is niet beschikbaar voor alle patiënten met een medische indicatie voor deze zorg.

 • Behandeling van een ernstige vorm van de ziekte van Crohn;
 • Behandeling van geïnfecteerde pancreasnecrose (dit is een ontsteking van weefsel in alvleesklier);
 • Behandeling van hoge bloeddruk via de nieren voor patiënten die niet meer reageren op de normale behandeling;
 • Behandeling van lage rugpijn met verdovende geneesmiddelen;
 • Behandeling van een herseninfarct door het bloedstolsel op te lossen;
 • Behandeling met belimumab (Benlysta) voor patiënten met de ongeneselijke auto-immuunziekte SLE;
 • HIPEC bij colorectaal carcinoom;
 • Autologe vettransplantatie (AFT) bij borstcorrectie na borstkanker;
 • Percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED) voor behandeling van lumbrosacraal radiculair syndroom bij lumbale hernia.

Wil je weten hoeveel je precies vergoed krijgt? Dat kan je het beste bij je zorgverzekeraar navragen.

Acceptatieplicht van zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen voor een basiszorgverzekering te accepteren. Ook mag er geen hogere premie gevraagd worden aan zieken of ouderen voor de basiszorgverzekering. Wel mag de zorgverzekeraar voor de aanvullende verzekeringen andere premies vragen aan ouderen dan aan jongeren. Ook worden er in een aantal gevallen gezondheidsvragen gesteld, voordat er een eventuele acceptatie voor de aanvullende verzekering volgt. 

Ga terug naar zorgverzekering homepage
Ga terug naar de Consumind Finance homepage

Afbeelding: basiszorgverzekering 2017 van Picaby.com/Pexels.com