Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Steeds meer digitale verzekeringskaarten

Sinds de Insurance Distribution Directive (IDD) twee jaar geleden is geïntroduceerd, zijn er veel nieuwe verzekeringskaarten geproduceerd. Sinds 2016 zijn de kaarten met de belangrijkste informatie over het product online ongeveer 1,2 miljoen keer bekeken. Dit meldt het Verbond van Verzekeraars.

De IDD, Verzekeringsdistributie, is een Europese richtlijn, die regels over de distributie van verzekeringen bevat. Denk bijvoorbeeld aan regels aangaande transparantie en productontwikkelingsproces. De IDD is de opvolger van de IMD (Verzekeringsbemiddeling). De IDD heeft onder meer als doel een gelijk speelveld te bewerkstelligen voor alle marktpartijen die bij de verkoop van verzekeringen betrokken zijn, de bescherming van de consument verbeteren, een interne markt voor financiële diensten te bevorderen.

Informatie

Vanaf 1 oktober 2018 moeten schadeverzekeraars hun klanten informatiedocumenten over het verzekeringsproduct verstrekken. Volgens Patricia Swienink, van het Verbond van Verzekeraars gebeurde dat volop: “De afgelopen maanden hebben verzekeraars heel veel nieuwe kaarten gemaakt. Eind juli stonden er ruim 2500 kaarten online, begin oktober waren dat er 3505.”

Inzicht

De verzekeringskaart is vooral bedoeld de consument te helpen in de oriëntatiefase, die voorafgaat aan de keuze voor een verzekering. Met de verzekeringskaart krijgt de consument meer inzicht in de verzekering. Aan de hand van icoontjes en korte teksten geeft de kaart een gemakkelijk overzicht van de belangrijkste kenmerken van een verzekering. Het Verbond van Verzekeraars introduceerde de kaarten om alles, met betrekking tot verzekeringen, begrijpelijker en beter vergelijkbaar te maken. Inmiddels zijn er voor ongeveer zeventig verschillende verzekeringen kaarten gemaakt, inclusief zakelijke producten.

Advies

Let er op dat de verzekeringskaart alleen informatie geeft over het product. Het zegt niets over de geschiktheid van dat product voor een specifieke situatie. Wanneer advies (extra) wenselijk is, wordt de klant hierop gewezen door de zin ‘Vraag uw adviseur om persoonlijk advies’.