Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Misleidende telecomaanbieders aangepakt

De Europese Commissie en nationale consumentenbeschermingsautoriteiten hebben onderzoek gedaan naar het naleven van EU-consumentenregels door telecomaanbieders uit de EU. Uit de screening blijkt dat 163 van de 207 onderzochte websites mogelijk klanten misleiden.

Het onderzoek werd gehouden onder websites die diensten aanbieden op het gebied van vaste en mobiele telefonie, internet, audio en video.

Diverse misleidingen

Misleiding vindt op verschillende manieren plaats. Vooral in advertenties met gratis of scherp aangeboden pakketten, die in werkelijkheid een gebundelde aanbieding zijn (in 50 procent van de gevallen), het ontbreken van een systeem voor geschillenbeslechting (in 78,7 procent van de gevallen was er geen link naar een platform voor online geschillenbeslechting en in 40,6 procent van de websites was er geen beschrijving van een systeem voor geschillenbeslechting) en het gegeven dat de betreffende organisaties de contractvoorwaarden kunnen wijzigen, zonder de consument te informeren en toe te staan het contract te annuleren (31,9 procent van de gevallen).

Verdere bevindingen

Verdere bevindingen zijn dat er in 25,1 procent van de gevallen consumenten niet duidelijk of waarheidsgetrouw worden geïnformeerd over compensatie- en terugbetalingsregelingen, wanneer de aangeboden dienst niet overeen kwam met hetgeen waarvoor de klant heeft betaald. Informeren over de automatische verlenging van het contract, doet 21,7 procent van de aanbieders niet duidelijk en onvolledig. 

Nieuwe overeenkomst

De Europese Commissie heeft inmiddels een nieuwe overeenkomst voor consumenten opgesteld, die de positie van de consument met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken sterker zal maken. Tevens zal daarmee de handhaving van de EU-consumentenvoorschriften door de autoriteiten worden versterkt. Nationale autoriteiten zullen de 163 websites nader onderzoeken en bevestigde onregelmatigheden oplossen.