Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Wet op de rechtsbijstand

Als u geen rechtsbijstandverzekering heeft en niet zelf een advocaat kunt betalen, dan kunt u een beroep doen op de Wet op de rechtsbijstand (Wrb). U kunt dan hulp krijgen, maar er worden in deze wet wel eisen gesteld aan de hoogte van de vordering, aan de kans van slagen en aan de hoogte van het gezinsinkomen. Dit laatste betekent dat u meer moet meebetalen naar mate uw inkomen hoger is. Als u de procedure verliest, dan kan het gebeuren dat u de kosten die hieruit voortkomen, ook moet betalen. Daarom wordt ook altijd gekeken of u een reële kans heeft om het proces te winnen, mocht u uw zaak voor de rechter willen brengen.

U kunt overigens ook een beroep doen op rechtshulpverlening door consumentenorganisaties of vakbonden of op het juridisch loket. Hiervan zijn dertig vestigingen door heel Nederland. Ze worden gefinancierd met subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het juridisch loket is er voor iedereen die een juridische vraag heeft, maar die door een laag inkomen en weinig eigen vermogen zelf geen advocaat of jurist kan bekostigen.

Ga terug naar verzekeringen homepage
Ga terug naar de Consumind Finance homepage

Afbeelding: Wet op rechtsbijstand van Bacho/ Shutterstock.com