Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Actievoorwaarden 1 jaar lang gratis energie


Kans op een jaar lang gratis energie!

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Consumind.nl georganiseerde actie ‘Een jaar lang gratis energie’, hierna te noemen ‘actie’. Door mee te doen met de actie, ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden. Consumind is een handelsnaam van MTVTD, gevestigd aan Kobaltweg 11, 3542CE te Utrecht. Voorwaarden deelname: 

Consumind is een handelsnaam van MTVTD, gevestigd aan Kobaltweg 11, 3542CE te Utrecht.

Voorwaarden deelname:

 1. Je kunt aan de actie meedoen als je in Nederland woont en ouder bent dan 18 jaar. Wanneer je jonger bent dan 18, dien je eerst toestemming te vragen aan een wettelijke vertegenwoordiger, zoals je ouders.
 2. De deelname aan de actie is gratis en geldt als je tussen 21 september 2017 tot en met 21 januari 2018 via Consumind een definitieve overstap voor stroom en/of gas hebt gemaakt. 
 3. Medewerkers van Consumind zijn uitgesloten van deelname.
 4. Winnaars van de actie gaan ermee akkoord dat Consumind kan langskomen voor een foto en eventuele video-opname wanneer de prijs wordt overhandigd. Dit beeldmateriaal mag door Consumind worden gebruikt via alle communicatie uitingen, zoals de nieuwsbrief, social media pagina’s van Consumind en andere mailings die door Consumind worden ingezet. 

Over de prijs:

 

 

 

 1. In totaal wordt er 1 keer een jaar gratis energie weggegeven. Er wordt telefonisch en via email contact opgenomen met de prijswinnaars. (waarna wij de prijswinnaar op kantoor uitnodigen om de prijs in ontvangst te nemen en een foto/video te maken); 
 2. Als we je niet kunnen bereiken en we horen binnen een week na onze eerste contactpoging niets van je dan kun je geen aanspraak meer maken op de prijs;
 3. Uitkering van de prijs heeft uitsluitend betrekking op gas en elektra geleverd door een energiemaatschappij. Stadsverwarming en andere energiebronnen zijn uitgesloten;
 4. Er wordt 1 x een jaar gratis energie ter waarde van maximaal € 2.000,- (incl. BTW) uitgekeerd. Dit geldt alleen over de kale leveringskosten excl. BTW. Kale leveringskosten zijn alleen de kosten voor het verbruik van gas en stroom. Dit houdt in dat alle overige kosten van de energierekening zoals BTW, vastrechtkosten, netbeheerkosten, opslag duurzame energie, energiebelasting etc. niet bij de prijs zijn inbegrepen en deze ook niet onder de prijs vallen;
 5. Zodra de jaarnota is ontvangen bij de prijswinnaar dient deze binnen één maand na ontvangst in bezit te zijn van Consumind. Insturen kan via email (klantenservice@consumind.nl onder vermelding van “Actie jaar lang gratis energie”) of via de post (Consumind, Kobaltweg 11, 3542CE te Utrecht);
 6. Als je het energiecontract hebt beëindigd nadat je de prijs hebt gewonnen, maar voordat je de jaarnota hebt ontvangen, wordt de prijs niet uitgekeerd;
 7. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor contant geld;
 8. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;
 9. Bij weigering van de prijs blijft deze eigendom van Consumind en kun je geen aanspraak maken op een vervangende vergoeding;
 10. Winnaar zal worden vermeld op de Consumind actiepagina;
 11. De deelnemer is zelf aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en kosten die zij eventueel moeten doen of maken in verband met deelname aan deze actie en met de acceptatie of het gebruik van de prijs. De prijs betreft een netto prijs, Consumind zal de kansspelbelasting dragen.

Privacy

 1. De winnaar van deze actie zal met een foto of video worden vermeld op de website en verschillende social media-kanalen van Consumind.
 2. Door deelname verklaar je akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden. 

Algemeen

 1. Consumind heeft te allen tijde zonder opgaaf van reden en zonder mededeling vooraf het recht deze actie te beëindigen en/of te wijzigen. Bij aanpassing van de actievoorwaarden, zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de site van Consumind geplaatst worden.
 2. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist Consumind.
 3. Consumind is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs of voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. Consumind is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. Consumind verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Alle rechten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden. Voor vragen of opmerkingen over deze actie kun je een bericht sturen naar de klantenservice van Consumind via klantenservice@consumind.nl.