Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Hoe kijkt de politiek naar zorg vanaf 2021?

Hoe kijkt de politiek naar zorg vanaf 2021?

In 2021 zijn er weer verkiezingen. De zorg zal een daarin een belangrijk thema zijn; het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de zorgkosten tussen 2021 en 2025 van 84 naar 100 miljard euro per jaar zullen gaan. Het is duidelijk dat er iets moet veranderen om deze stijgende zorgkosten op te kunnen vangen. In dit artikel zetten we een aantal politieke voorstellen op een rij.

1.Stijging eigen risico

Een eerste optie is om het eigen risico met ongeveer 100 euro per verzekerde te verhogen. Jaarlijks levert dit 1,4 miljard euro extra op, wat betekent dat de zorgpremie minder snel hoeft te stijgen. Verder is het voor mensen die geen of weinig gebruikmaken van hun eigen risico voordelig, alhoewel dit tegelijkertijd betekent dat het voor mensen die al veel zorgkosten maken nog nadeliger uitpakt.

2.Afschaffen restitutiepolis

In dit geval geldt voor niet-gecontracteerde zorg een vergoeding van 70%. Alleen naturapolissen die volledig worden vergoed zijn dan nog toegestaan. Het voordeel hiervan is dat het vergelijken van diverse zorgverzekeringen eenvoudiger wordt. Het nadeel is dat er minder aanbod zorgaanbieders is, waardoor de keuzevrijheid beperkt zal zijn.

3.Korting zorgpremie

Dit voorstel houdt in dat wanneer je gezond leeft, je premie lager is. Dit betekent dat je leefstijl (of je rookt, veel drinkt, overgewicht hebt) invloed heeft op je zorgkosten. In de realiteit is dit lastig in te schatten; want welke criteria verbind je aan deze maatregel en hoe wil je dit controleren zonder privacy te schenden?

4.Afschaffen collectieve zorgverzekeringen

De korting op de collectieve basisverzekering stelt weinig voor en er zijn inmiddels zelfs voorstellen om deze helemaal af te schaffen. Dit zal de collectieve zorgverzekeringen nog minder aantrekkelijk maken en het aanbod doen afnemen. Hierdoor wordt het overige aanbod basisverzekeringen van zorgverzekeraars minder, maar wel transparanter. Hierdoor is voor de klant duidelijker wat hij bij welke verzekeraar ontvangt en voor welke prijs.

5.Basispakket meer toetsen

Mogelijk worden de toetsingscriteria op (kosten-)effectiviteit van het basispakket verscherpt. Hierdoor worden bestaande en nieuwe behandelingen/medicijnen nog strenger getest op effectiviteit. Daarnaast komen er met deze maatregel nieuwe grenzen aan de maximale kosten van medicijnen en wordt zorg voor aandoeningen met een lage ziektelast mogelijk verwijderd. De opbrengsten van dit voorstel lopen tot ver in de miljarden over een termijn van tien tot twintig jaar.

6.Kosten voor wonen in zorginstelling op eigen rekening

Dit betekent dat wonen en zorg voor verpleeghuisbewoners worden gescheiden. Iedereen in een zorginstelling moet dan dus zelf betalen voor de huur van een kamer of appartement. Tegelijkertijd zijn kwetsbaren en ouderen naast geld voor de zorg ook moeten betalen voor huisvesting. Deze extra kosten leveren 1,9 miljard euro op.

7.Invoeren Nationaal Zorgfonds

Politieke partijen die marktwerking uit de zorg willen halen, willen een nationaal zorgfonds invoeren. Dit betekent dat het huidige stelsel wordt omgezet naar een systeem waarin verzekeraars verdwijnen en de Rijksoverheid de centrale regie heeft.

Bovenstaande voorstellen spelen momenteel in de politiek. We schreven dit artikel omdat we het belangrijk vinden je op de hoogte te houden van huidige voorstellen en ontwikkelingen.