Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Aflossingsvrije hypotheek

De aflossingsvrije hypotheek was in het verleden een zeer populaire hypotheekvorm. Dit heeft te maken met het grote belastingvoordeel. Gaat u nu een nieuwe hypotheek afsluiten? Dan kunt u niet meer profiteren van de hypotheekrenteaftrek als u kiest voor een aflossingsvrije hypotheek. Hieronder lichten wij toe wat de aflossingsvrije hypotheek inhoudt, wat de voor- en nadelen zijn en nog meer wat u over deze hypotheekvorm moet weten.

Wat is een aflossingsvrije hypotheek?

De naam aflossingsvrije hypotheek verklapt het eigenlijk al, het is een hypotheekvorm waar u gedurende de looptijd niet aflost. U betaalt maandelijks alleen rente over de hypotheeksom. Doordat u niets aflost blijft het rentebedrag gedurende de looptijd gelijk. Dit geldt overigens alleen als u de rente gedurende de looptijd heeft vastgezet en niet heeft gekozen voor variabele rente, of als uw rentevast periode tijdens de looptijd afloopt. Doordat u niet aflost bouwt u geen vermogen op, u blijft dezelfde hypotheekschuld houden. Met de verkoop van de woning of met spaargeld moet u de schuld aflossen aan het einde van de looptijd. Hieronder hebben we geïllustreerd hoe de  maandlasten van de aflossingsvrije hypotheek eruit ziet. 

 

 

 

 

De aflossingsvrije hypotheek brengt een hoog risico met zich mee. Het risico dat u de hypotheek niet kunt aflossen omdat de woning te weinig opbrengt en/of u te weinig vermogen heeft opgebouwd om de hypotheek af te lossen. 

De kenmerken van aflossingsvrije hypotheek:

Hieronder hebben we kort voor u de kenmerken van een aflossingsvrije hypotheek opgesomd:

  • Tijdens de looptijd wordt er niet afgelost
  • Het maandelijkse bedrag bestaat uit rente
  • Hypotheken afgesloten voor 1 januari 2013 kunnen gebruik maken van hypotheekrenteaftrek
  • Voor nieuw af te sluiten hypotheken is deze vorm fiscaal niet interessant

Kredietcrisis zorgde voor veranderingen

De kredietcrisis, die eerder in Amerika al is gestart, raakt in de zomer van 2008 ook de Europese en Nederlandse economie. Een aantal banken kunnen beleggers de hoge rente, die ze hebben beloofd, niet uitbetalen. Ondanks dat de Europese Centrale Bank in Frankfurt helpt, wordt men angstiger. Zowel het producenten- als consumentenvertrouwen daalt tot onder het vriespunt. Er wordt minder geld uitgegeven en minder geproduceerd. Daardoor gaat het minder goed met de economie in Nederland. De regels rondom het verstrekken van geld wordt aangescherpt en het lenen van geld is duurder geworden. Een tijd lang hebben we te maken gehad met een hoge werkloosheid en gedaalde woningprijs.

De aflossingsvrije hypotheek was vroeger een zeer populaire hypotheekvorm. Echter bracht deze vorm veel mensen in de knel tijdens de crisis. Want ze hadden destijds hoge hypotheken kunnen afsluiten op hun woning en loste niet af. Dankzij de crisis was de waarde van hun woning gedaald, konden de rekeningen niet meer betaald worden en moesten sommige mensen hun woning (nood)gedwongen verkopen. En dat met verlies. Hierdoor kregen ze hoge schulden.

De kredietcrisis zorgde ervoor dat de overheid wijzigingen in het beleid maakte. Per 1 januari 2013 kan men niet meer gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek bij een nieuw af te sluiten  aflossingsvrije hypotheek. Om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek kan er alleen gekozen worden voor een hypotheek waarbij er afgelost wordt gedurende de looptijd, dus voor een annuïteiten- of lineaire hypotheek. Ook zijn de regels rondom de maximale hypotheek gewijzigd. Zo wil de overheid voorkomen dat mensen in de toekomst weer in de knel komen.

Hypotheekrente aflossingsvrij

Mensen die voor 1 januari 2013 een aflossingsvrije hypotheek hebben afgesloten kunnen nog steeds profiteren van de hypotheekrenteaftrek. Wilt u uw hypotheek verhogen of een nieuwe hypotheek afsluiten? Dan moet u hiervoor kiezen tussen een lineaire- of annuïteitenhypotheek. Alleen dan kunt u over het geleende deel de hypotheekrente aftrekken van de belasting. 

Aflossingsvrije hypotheek oversluiten

Wilt u uw aflossingsvrije hypotheek oversluiten naar een andere hypotheekverstrekker, zonder dat u verhuist? U kunt besluiten de hypotheek over te sluiten omdat uw rentevast periode afloopt of omdat u bij een andere hypotheekverstrekker een gunstigere rente kunt krijgen. Er zijn mogelijkheden. Waar u wel rekening mee dient te houden is dat u kosten maakt voor het oversluiten. Doet u dit namelijk tijdens uw rentevast periode? Dan kan uw hypotheekverstrekker een boeterente in rekening brengen. Tijdens het moment van renteherziening kunt u wel zonder boeterente te hoeven betalen oversluiten. Daarnaast heeft u te maken met advies- en bemiddelingskosten en taxatiekosten.

Oversluiten aflossingsvrij deel

Vaak hanteren hypotheekverstrekkers de regel dat de aflossingsvrije hypotheek niet hoger mag zijn dan 50% van de marktwaarde, zelfs als u bij uw huidige hypotheekverstrekker een hoger aflossingsvrij deel heeft. Als uw woning minder waard is dan het hypotheekbedrag, wil de nieuwe hypotheekverstrekker niet altijd de mogelijkheid voor oversluiten bieden. Bekijk samen met een onafhankelijke hypotheekadviseur wat uw mogelijkheden zijn. 

Aflossingsvrije hypotheek oversluiten en hypotheekrenteaftrek

Wilt u uw aflossingsvrije hypotheek, die u voor 1 januari 2013 heeft afgesloten, oversluiten naar een andere hypotheekverstrekker en wel deze hypotheekvorm met het fiscale voordeel behouden? Dat kan.

Rentemiddeling aflossingsvrije hypotheek

Wilt u uw hypotheek oversluiten vanwege lagere rentes? Bij sommige hypotheekverstrekkers is rentemiddeling mogelijk. Dan wordt uw huidige hypotheekrente gemiddeld met een lagere rente van uw nieuwe rentevastperiode.

Huidige hypotheekvorm wijzigen

Wilt u uw aflossingsvrije hypotheek omzetten naar een andere hypotheekvorm waarbij u aflost en nog steeds gebruik kan maken van de hypotheekrenteaftrek? Dan kunt u kiezen tussen de lineaire- of annuïteitenhypotheek.

Heeft u voor 1 januari 2013 een andere hypotheekvorm afgesloten en wilt u deze omzetten naar een aflossingsvrije hypotheek? Dat is mogelijk, met behoud van de regeling rondom de hypotheekrenteaftrek. Wel zal de hypotheekverstrekker eerst toetsen of u hiervoor in aanmerking kunt komen. Hiervoor worden de normen die per 1 augustus 2011 zijn vastgesteld gebruikt. Vraag eerst een onafhankelijke hypotheekadviseur voor advies.

Aflossingsvrije hypotheek berekenen

Wilt u berekenen wat het voordeel voor u is om uw aflossingsvrije hypotheek over te sluiten of om te zetten? Een hypotheekadviseur kan u hierbij het beste helpen. Voor een nieuwe hypotheek is het niet zinvol om te berekenen wat een aflossingsvrije hypotheek u zou kosten. U kunt immers bij deze vorm niet gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek.

Risico aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek brengt naast het grote fiscale voordeel ook risico’s met zich mee. Omdat u gedurende de looptijd helemaal niet aflost, loopt u het risico dat u aan het eind van de looptijd de woning gedwongen moet verkopen, om met de opbrengt de hypotheek af te kunnen lossen. En als de opbrengst te laag is, blijft u met een restschuld zitten.

Tussentijds aflossen bij aflossingsvrije hypotheek

U kunt besluiten tussentijds de aflossingsvrije hypotheek gedeeltelijk af te lossen, om het risico te beperken dat u in de problemen komt omdat u de hypotheek niet kunt aflossen. Het voordeel is dat uw maandlasten verlaagd worden, omdat uw rentebedrag lager wordt. Dit kan uitkomst bieden als u verwacht dat u in de toekomst een lager inkomen heeft, omdat u minder gaat werken bijvoorbeeld. Ook verlaagd of voorkomt u een eventuele restschuld. Als u uw eigen vermogen gebruikt om af te lossen dan zorgt u ervoor dat uw vermogen in box 3 afneemt, waardoor u minder of geen vermogensrendementsheffing betaalt. De hypotheekverstrekker kan besluiten om daarnaast de renteopslag te verlagen, omdat de verstrekker minder risico loopt over het uitgeleende bedrag.

Het extra aflossen kent ook nadelen. U kunt niet onbeperkt aflossen. U kunt daarnaast minder hypotheekrente aftrekken, waardoor u wellicht meer inkomensbelasting moet betalen. En als u de woning verkoopt met overwaarde, dan moet u dit gebruiken voor de aankoop of verbetering van een nieuwe woning (bijleenregeling). Anders kunt u namelijk niet optimaal gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek.

Nationale Hypotheek Garantie

Tegenwoordig kunt u geen nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie meer krijgen als u kiest voor een aflossingsvrije hypotheek. Voorheen was het gedeeltelijk mogelijk. U kon toen bij een hypotheek met NHG maximaal 50% van de woning met een aflossingsvrije hypotheek financieren. De overige 50% moest u met een andere hypotheekvorm financieren, of spaargeld voor gebruiken.

Voordelen aflossingsvrije hypotheek

De voordelen waren voor 1 januari 2013 groot om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Een reden waarom deze vorm vroeger ook zo gewild was. De voordelen zijn:

  • Als u de hypotheek voor 1 januari 2013 heeft afgesloten dan kunt u gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek.
  • Gedurende de looptijd betaalt u alleen de hypotheekrente. Als u nog gebruik kunt maken van de hypotheekrenteaftrek regeling dan profiteert u hier maximaal van. Het rentebedrag is namelijk gedurende de looptijd hoog.

Nadelen aflossingsvrije hypotheek

De hypotheekvorm leek altijd zeer voordelig, maar er zitten ook nadelen aan de aflossingsvrije hypotheek. Het verleden heeft dat uitgewezen, toen mensen in de problemen kwamen omdat ze hun hypotheekschuld niet konden afbetalen. Hieronder hebben we de nadelen opgesomd:

  • U kunt, als u een nieuwe hypotheek wilt afsluiten, of uw huidige hypotheek wilt verhogen, niet gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek.
  • U bouwt met deze hypotheekvorm geen vermogen op om de hypotheek af te lossen.
  • Heeft u aan het einde van de looptijd niet voldoende middelen om de hypotheek af te lossen? Dan bent u wellicht gedwongen om de woning te verkopen met alle gevolgen van dien.
  • Moet u tussentijds de woning verkopen, vanwege bijvoorbeeld werkloosheid of een scheiding, en gebeurt dit tegen een lager bedrag dan het openstaande hypotheekbedrag? Dan houdt u wellicht een restschuld over. 

Meer interessante pagina's: Alles over de startershypotheek - Een tweede hypotheek - De goedkoopste hypotheek vinden - Kosten van hypotheekadvies

 

Ga terug naar de hypotheken homepage
Ga terug naar de Consumind Finance homepage

Afbeelding: aflossingsvrije hypotheek van Ptnphoto/Shutterstock.com